Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Hitta kurs

Använd menyerna nedan för att hitta den kurs du söker. Du kan kombinera val i de olika menyerna.

Vad betyder ikonerna?

Kurs Kurser
eLearning eLearning
Event Event

Kurser

Kurs

APL-handledare Steg 1

Den första kursen i utbildningen till certifierad APL-handledare. Steg 2 äger rum ca 6 månader efter steg 1

Läs mer
Kurs

APL-handledare Steg 2

Kursen ingår i utbildningen till certifierad APL-handledare. Du ska ha genomfört APL-handledare steg 1 för att få gå denna kurs.

Läs mer
Kurs

Arbetsmiljö för alla

Är ert företag nyfiket på att lära er mer om arbetsmiljö? Då är det har kursen för er. Arbetsmiljö för alla riktar sig till medarbetarna som vill få en inblick i ämnet arbetsmiljö. Kursen ger medarbetarna en grund i vad arbetsmiljöarbete innebär. Man får lära sig vilka rättigheter och skyldigheter man har. Kursen tar upp arbetsmiljölagstiftning, den goda och den verkliga arbetsmiljön samt tillbud och arbetsskada.

Läs mer
Kurs

Arbetsmiljö för alla inriktning säljare

Arbetar du med försäljning av ditt företags tjänster på ett TYA-anslutet företag då är denna kurs lämplig för dig.

Läs mer
Kurs

Bärgningsteknik

Arbetar du som bärgare? Och ställs inför frågor som
t ex "Hur ska jag spärra av arbetsplatsen? "Håller wiren?" Då är detta en kurs för dig.

Läs mer
Kurs

Depåteknikerutbildning

Arbetar du som depåtekniker? Då är denna tvådagarskurs inte bara intressant och nyttig utan även obligatorisk för dig. Enligt SPBIs regler måste du gå denna kurs minst vart femte år!

Läs mer
Kurs

Det viktiga och ärliga samtalet

Behöver du som arbetsledare/skyddsombud råd om hur man på bästa sätt kan genomföra Samtalet med en person med ett beroende? Då är denna kurs något för dig.

Läs mer
Kurs

Djurtransporter - fjäderfä

Som fjäderfätransportör måste du kunna visa upp kompetensbevis på att du har rätt utbildning för att transportera fjäderfän. Det får du efter denna kurs!

Läs mer
Kurs

Djurtransporter - häst

Som hästtransportör måste du kunna visa upp kompetensbevis på att du har rätt utbildning för att transportera hästar. Det får du efter denna kurs!

Läs mer
Kurs

Djurtransporter - kvalitetssäkrade (Lantbrukets djur)

Som djurtransportör av lantbrukets djur måste du kunna visa upp kompetensbevis på att du har rätt utbildning för att utföra transporter av lantbrukets djur. Det får du efter denna kurs!

Läs mer
Kurs

Däckskolan 1

Grundutbildning för dig som är verksam i däckbranschen
- obligatorisk för DRF´s medlemmar.

Läs mer
Kurs

Däckskolan 2 för vagn, buss och lättare industrifordon

För dig som jobbar i däckbranschen med tunga däck.

Läs mer
eLearning-kurs

eBakgavellyft

För säkrare bakgavelhantering

Läs mer
eLearning-kurs

eBrand LAND

Lönsamt att veta vad göra, innan det börjar brinna

Läs mer
eLearning-kurs

eBrand SJÖ

Lönsamt att veta vad göra, innan det börjar brinna

Läs mer
eLearning-kurs

eBrandfarlig vara - Bensinstation

Arbeta säkert på din bensinstation!

Läs mer
eLearning-kurs

eEkonomi för alla

Ekonomi berör alla! - Ekonomi på ett lätt sätt

Läs mer
eLearning-kurs

eErgonomi - Flyglastare

Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

Läs mer
eLearning-kurs

eErgonomi - Terminalarbetare

Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

Läs mer
eLearning-kurs

eErgonomi - Yrkesförare

Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

Läs mer
eLearning-kurs

eFarligt Gods SJÖ, 1.3 utbildning för anställda i hamnar

Låt inte det farliga godset bestämma över dig!

Läs mer
eLearning-kurs

eFarligt Gods, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter

Låt inte det farliga godset bestämma över dig!

Läs mer
eLearning-kurs

eFörsta Hjälpen LAND

Gör en insats och rädda liv - bli hjälte!

Läs mer
eLearning-kurs

eFörsta Hjälpen SJÖ

Gör en insats och rädda liv - bli hjälte!

Läs mer
eLearning-kurs

eHamnkran - Repetition och säkerhetskontroll

Vilka kontroller ska du göra innan du börjar arbeta me

Läs mer
eLearning-kurs

eHamnkranförare

En nyckelroll i hamnen -utbildning för hamnkranförare

Läs mer
eLearning-kurs

eISPS 2015

Vad innebär ISPS?

Läs mer
Kurs

Ergonomi och hälsa - företagsanpassad

Tänk efter - hur använder du din kropp i arbetet? Tunga lyft eller stillasittande arbete? Kursen lär dig att hur du ska ta hand om din kropp för att må bra.

Läs mer
Kurs

Expressarbetare/Packmästare

Arbetar du professionellt med flyttning? På denna kurs lär du dig alla knep för att vara rädd om din kropp och samtidigt erbjuda kunderna bästa möjliga service.

Läs mer
Kurs

Färdtjänstförare

Kursen för förare som kör färdtjänst och samhällsbetalda resor, främst med specialfordon. Teori varvas med praktik och kursen innehåller bl a bemötande och säkerhet, ergonomi, förflyttningsteknik och hjälpmedel.

Läs mer
Kurs

Företagsanpassade utbildningar

TYA erbjuder sina anslutna företag skräddarsydda arbetsmiljökurser på plats hos er.

Läs mer
Kurs

Första hjälpen med hjärt-lungräddning

Lär dig att agera på en olycksplats och ge första hjälpen.

Läs mer
Kurs

Gruppledarutbildning Steg 1

Har du blivit arbetsledare för dina arbetskamrater? Behöver du bli säkrare i din ledarroll? Förbättra dina svaga sidor och komplettera dina starka sidor!

Läs mer
Kurs

Gruppledarutbildning Steg 2

Har du redan gått Steg 1 och vill ta ännu ett steg i Gruppledarutbildningen? Då är Steg 2 kursen för dig.

Läs mer
Kurs

Gruppledarutbildning Steg 3

Har du redan gått Steg 1 och 2 och vill fördjupa dig ännu mer i ledarrollen? Steg 3 är sista delen i Gruppledarutbildningen.

Läs mer
Kurs

Hamnarbete - användning av lyftredskap

Arbetar du med lyftutrustning i hamn och stuveriföretag? Då kan denna kurs vara lämplig för dig.

Läs mer
Kurs

Hamnkranförare

Arbetar du som hamnkranförare och vill få kunskap om hur ditt arbete ska bli så säkert som möjligt?

Läs mer
Kurs

Hot och våld på jobbet

Kursen vänder sig till anställda i transportbranschen där hotfulla situationer kan vara ett inslag i arbetet. Du får möjlighet att lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Läs mer
Kurs

Krisstöd

Vill du ha bättre kunskap i hur du stöttar kollegor som råkat ut för en krissituation? Här får du bra verktyg att arbete med på din arbetsplats.

Läs mer
Kurs

Lastning och lastsäkring i container (Stuffning)

En kurs för dig som jobbar på hamn/stuveri eller terminal med containerlastning

Läs mer
Kurs

Lastning och lossning, terminalarbetare

Du som arbetar på terminal får här möjligheten att lära dig mer om arbetsteknik, ergonomi, säkerhet och samspelet terminal - lastbilsförare.

Läs mer
Kurs

Lastsäkring - 1 dag (YKB delkurs 2)

Kursdeltagaren ska efter utbildningen ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.

Läs mer
Kurs

Lastsäkring för hamn- och stuveriarbetare

Vill du undvika transportskador, onödigt arbete och förseningar? Då är det här kursen för dig.

Läs mer
Kurs

Lyft av passagerare med funktionsvariation - flyg

Kursen ger dig kunskap om hur man bäst bemöter och förflyttar funktionshindrade på flygplatser.

Läs mer
Kurs

Maskininstruktörsutbildning

Den här kursen vänder sig till TYA-anslutna företag, gymnasieskolor och företag som redan har instruktörsavtal med TYA. Denna 3-dagars kurs ger dig som har yrkesbevis på någon/några maskiner möjlighet att teckna avtal med TYA.

Läs mer
Kurs

Må bra på jobbet - om psykosocial arbetsmiljö

Jobbar du med arbetsmiljöfrågor och är intresserad av vad psykosocial arbetsmiljö är? Då bör du gå denna kurs.

Läs mer
Kurs

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Lär dig grunderna för arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i samverkan.

Läs mer
Kurs

PAM Flyg - del 1

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor? Vill du i det arbetet bli mer kompetent att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.
Kursen är totalt 6 dagar fördelat på två tillfällen (3+3 dagar). Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.

Läs mer
Kurs

PAM Hamn och Stuveri - del 1

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor? Vill du i det arbetet bli mer kompetent att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.
Kursen är totalt 6 dagar fördelat på två tillfällen (3+3 dagar). Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.

Läs mer
Kurs

PAM Landtransport - del 1

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor? Vill du i det arbetet bli mer kompetent att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.
Kursen är totalt 6 dagar fördelat på två tillfällen (3+3 dagar). Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.

Läs mer
Kurs

PAM Petroleum - del 1

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor? Vill du i det arbetet bli mer kompetent att omsätta alla lagar och regler som styr arbetsmiljön i det dagliga arbetet? Då ska du gå TYAs PAM-kurs.
Kursen är totalt 6 dagar fördelat på två tillfällen (3+3 dagar). Anmälan till del 2 sker automatiskt efter att man deltagit i del 1.

Läs mer
Kurs

PAM Repetition

Var det länge sen du gick PAM? Då är det här något för dig. PAM Repetition vänder sig till dig som gått TYAs grundutbildning i arbetsmiljö, PAM (Praktisk Arbetsmiljö), för ca fem år sedan. Kursen är för dig som behöver repetition av grunderna i arbetsmiljö för att känna dig trygg i din roll och bli säker på dina kunskaper inom arbetsmiljöområdet. I kursen får du öva på att lösa arbetsmiljösvårigheter med hjälp av arbetsmiljö­lagen och kringliggande lagstiftning.

Läs mer
Kurs

Psykosocial hälsa och ohälsa - om din stress och andras

Har du ansvar för andras stress? På denna kurs får du en grundförståelse för hur man kan tackla detta. Liksom dina egna reaktionsmönster.

Läs mer
Kurs

Ritningsgranskning

Billigare och enklare att göra förändringar på ritningsstadiet än efter det att bygget är klart. Vi vill förmedla information och kunskap till deltagarna så att motivationen, engagemanget och viljan att påverka sin egen och företagets arbetsmiljö ökar.

Läs mer
eLearning-kurs

Signalman - En repetitionsutbildning

Denna repetitionen är för dig som jobbar som signalman

Läs mer
Kurs

SKA-coachutbildning

En kurs som lär dig mer om hur man ska arbeta för ett körsätt som minskar bränsleförbrukningen och miljöbelastningen, förbättrar arbetsmiljön samt minskar slitaget på maskinerna.

Läs mer
Kurs

Skyddskommittéledamotsutbildning

Är du skyddsombud och vill veta mer om hur en skyddskommitté fungerar? Då är denna kurs något för dig.

Läs mer
eLearning-kurs

Sparsam Körning Arbetsmaskiner

Hur kan du påverka miljö, klimat och arbetsmiljö?

Läs mer
eLearning-kurs

Sparsam Körning Lastbil

Hur kan du påverka miljö, klimat och arbetsmiljö?

Läs mer
Kurs

Säker trosshantering

Läs mer
Kurs

Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg

Är du blivande säkerhetsvakt och vill få både teoretiska och praktiska kunskaper om hur ditt arbete kan genomföras på ett säkert sätt?

Läs mer
Kurs

Säkerhetsvakt vid lossning av tankfartyg - repetition

Har du redan gått TYAs grundkurs Säkerhetsvakt och behöver fräscha upp dina kunskaper inom aktuella säkerhets- och miljöfrågor? Då kan denna kurs vara lämplig för dig.

Läs mer
Kurs

Tankbilsförare - Petroleumtransporter

Är du tankbilsförare? Och transporterar petroleumtransporter och biodrivmedel? Då är denna endags kurs inte bara intressant och nyttig utan även obligatorisk för dig. Enligt SPBIs och SÅs gemensamma regler måste du gå denna kurs minst vart femte år, för att lasta på oljedepåer som tillhör SPBIs medlemmar !

Läs mer
Kurs

Truck - att leda och övervaka truckarbete

Kursens fokus ligger på regler, ansvar och risker med truckanvändning, men behandlar även problematiken med körtillstånd och övrig dokumentation.

Läs mer
Kurs

Truck - instruktörsutbildning

Den här kursen vänder sig till TYA-anslutna företag, gymnasieskolor samt företag som redan har instruktörsavtal med TYA. Denna 5-dagars kurs kan ge möjlighet att skriva avtal med TYA. För att gå kursen krävs gällande körkort, utbildningsintyg för truck samt MYCKET god truckvana.
Den som tecknar avtal med TYA förbinder sig att bedriva utbildning, som gör det möjligt för de blivande truckförarna att uppnå kunskaps- och färdighetsmålen, enligt "Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter - TLP10". Förbindelsen gäller också att instruktören registrerar genomförda utbildningar i TYAs register.

Läs mer
Kurs

Trygg arbetsplats

Kursen vänder sig till tidningsdistributörer inom TAN som kan uppleva hotfulla situationer i arbetet. Du får möjlighet att lära dig mer om säkerhetsaspekter i vardagen och hur du kan bidra till att besvärliga situationer inte förvärras.

Läs mer
Kurs

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

Endagskurs för dig som vill få grundläggande kunskap om vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt. Kursen ger också insikt i hur man riskbedömer och arbetar långsiktigt med risker för olika fordonstyper och yttre förhållanden.

Läs mer
Kurs

YKB fortbildning - dk 1

Kursen är en del av den obligatoriska YKB-fortbildningen som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Läs mer
Kurs

YKB fortbildning - dk 2

Kursen är en del av den obligatoriska YKB-fortbildningen som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Läs mer
Kurs

YKB fortbildning - dk 3

Kursen är en del av den obligatoriska YKB-fortbildningen som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Läs mer
Kurs

YKB fortbildning - dk 4

Kursen är en del av den obligatoriska YKB-fortbildningen som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Läs mer
Kurs

YKB fortbildning - dk 5

Kursen är en del av den obligatoriska YKB-fortbildningen som förare av tung lastbil ska genomföra vart femte år.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningkurs - Praktisk Lastsäkring

Kursen ger dig som utbildare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området lastsäkring.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningskurs - Brand och trafikolycka

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området brand och agerande vid trafikolycka.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare fördjupningskurs - Ergonomi och hälsa

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området ergonomi och hälsa.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningskurs - Första hjälpen

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området första hjälpen och agerande vid krissituation.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare fördjupningskurs - Kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området kör- och vilotider, arbetstid och färdskrivare.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningskurs - Modern fordonsteknik

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området som behandlar fordonsteknik, t.ex. delkurs 1 och 2.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningskurs - Trafiksäkerhet

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar inom området trafiksäkerhet.

Läs mer
Kurs

YKB-lärare Fördjupningskurs HLR-instruktör

Kursen ger dig som YKB-lärare stöd för att utveckla dina egna utbildningar. Denna kurs ger dig behörighet att genomföra egna utbildningar i Vuxen-HLR.

Läs mer
 • Hem
 • Kurskatalog
 • Gå en eLearning
 • Om TYA-skolan
 • Kursvillkor
 • Hur anmäler jag?
 • Frågor och svar
 • Hamnkurser
 • KONTAKT
  08-734 52 50
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.