Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Beställ licensLäs om hur TYA hanterar dina personuppgifter här

eFarligt Gods 2019, 1.3 utbildning för anställda i hamnar

Varför låta det farliga godset bestämma arbetsdagens händelser när du med kunskap istället kan ta kommandot och förhindra olyckor.

eFarligt gods är en utbildning som vänder sig till alla som är delaktiga eller sysselsatta med transport av farligt gods och som inte behöver ADR-intyg. Kursen är framtagen för att möta upp kraven på 1.3 utbildning som ställs i ADR-regelverket. Du får på ett lättillgängligt sätt allmänna kunskaper om farligt gods. Kunskaper som gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar och att det blir en säker hantering av det farliga godset.

Information varvas med övningar och frågor. Kursen avslutas med ett test och vid godkänt resultat kan du skriva ut ditt intyg.

Kom ihåg att säkerhetsrådgivaren på ditt företag kan bedöma om kursen är tillräcklig för alla eller om någon behöver komplettera med t.ex. praktiska övningar.

En ansvarig instruktör/handledare på företaget beställer licenser från TYA och ser till att deltagaren har förutsättningar att genomföra utbildningen.

Systemkrav:

- Nyare dator
- Internetuppkoppling

Kontaktperson:

Stefan Reimers, kursansvarig
tel 08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se