Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Beställ licensLäs om hur TYA hanterar dina personuppgifter här

eFarligt Gods 2019, 1.3 utbildning för delaktiga i ADR transporter

eFarligt Gods är en utbildning som vänder sig till alla som är delaktiga i en transport av farligt gods men som inte behöver ADR-intyg. Kursen är framtagen för att möta upp kraven på 1.3 utbildning som ställs i ADR-regelverket. Du får på ett lättillgängligt sätt allmänna kunskaper om farligt gods. Kunskaper som gör att riskerna för tillbud och olycksfall minskar och att det blir en säker hantering av det farliga godset.

Information varvas med övningar och frågor. Efter genomförd kurs kan du kan du skriva ut ditt utbildningsintyg.

Kravet på 1.3 utbildning är funktionsbaserat för var och ens arbetsuppgifter. Säkerhetsrådgivaren på ditt företag kan bedöma om kursen är tillräcklig för alla på företaget eller om någon behöver komplettera med t.ex. praktiska övningar.

Systemkrav:

- Nyare dator
- Internetuppkoppling

Kontaktperson:

Stefan Reimers, kursansvarig
tel 08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se