Sökresultat: ORD
Antal träffar: 90 st
Stäng

Nyheter & Verksamhet (30)

TYA-skolan (12)

Arbeta i transportbranschen (1)

TYA-shop (34)

Om TYA-skolan 

TYAs kursutbud

TYA-skolan är transportsektorns egen utbildningsarrangör. Vi anordnar arbetsmiljöutbildning och yrkesfortbildning på många olika områden och för olika personalkategorier. Företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet kan anmäla deltagare till våra kurser. För att nå dig som inte bor i de större tätorterna är TYA-skolans utbildningar till stor del förlagda till konferenshotell runt om i landet.

För kollektivanställda inom Transports avtalsområde är många av våra kurser kostnadsfria och andra är subventionerade. 

Yrkesfortbildningar 

TYA har ett brett utbud av utbildningar för att öka yrkeskompetensen inom bl a landtransport, petroleum, flyg och hamn och stuveri. Kurserna är i första hand avsedda för kollektivanställda inom Svenska Transportarbetareförbundets avtalsområde. I de flesta fall kan även tjänstemän delta. Även icke TYA-anslutna kan i mån av plats delta till en marknadsmässig kursavgift.

Arbetsmiljöutbildningar

PAM är TYAs grundläggande arbetsmiljöutbildning. Vi har under lång tid utbildat tusentals kursdeltagare med ansvar för arbetsmiljöfrågor inom transportbranschen. För att ta vara på deltagarnas egna erfarenheter och öka delaktigheten bygger kursen på grupparbeten. Målgruppen för PAM är huvudskyddsombud  och skyddsombud utsedda av Transportarbetareförbundet samt tjänstemän och arbetsledare med arbetsuppgifter som rör de kollektivanställdas arbetsmiljö.    

Arbetsplatslärande

TYA har tagit fram ett paket handledar- och instruktörsutbildningar för transportföretag som vill utveckla arbetsplatslärande i samverkan med skolor som erbjuder transport- och yrkesförarutbildning.. Dessa utbildningar ger en bra grund för att bedriva arbetsplatslärande - oavsett om det gäller ungdomar från gymnasieskolan eller kursdeltagare inom vuxenutbildning. APL-instruktörerna får även möjlighet att bedriva fortbildning enligt YKB i företaget. 

Yrkeskompetensbevis - utbildningar (YKB)

Från och med den 10 september 2009 tillämpas en ny lag för yrkesförare som kör tung lastbil (behörighet C/CE). De nya kraven införs samtidigt i alla EU-länder samt i Norge, Island och Liechtenstein. För alla nya yrkesförare blir det obligatoriskt med grundutbildning. Alla yrkesförare som kör sådana fordon ska dessutom regelbundet gå en fortbildning.  TYA är godkänd av Transportstyrelsen att genomföra fortbildningskurser som är anpassade till den nya lagen. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen avse uppdatering av de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet och förarens säkerhet samt rationell bränsleförbrukning. Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren ska inom femårsperioden genomgå fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en vecka men kan även delas upp i fem delkurser som ska omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning. Däremot omfattas de av ett krav att fullgöra sin fortbildning inom sju år. Kursen ska alltså vara genomförd senast 10 september 2016. 

Truck/Maskin

TYA har tecknat utbildningsavtal med ca 750 truck- och maskininstruktörer. Avtalet innebär att instruktören utbildar truck- och/eller maskinförare och efter utbildningen registrerar TYA utbildningen och utfärdar utbildningsintyg eller yrkesbevis.

I TYAs register finns ca 280 000 förare och vi kan utfärda kopior på förarkort som saknas.  Den som vill bli instruktör och få möjlighet att skriva avtal med TYA ska genomgå instruktörskurs för blivande truck- eller maskininstruktörer. TYA anordnar dessa kurser i egen regi liksom kurser i att leda och övervaka truck- och maskinarbetet.

Kurser enligt överenskommelse

TYA-skolan erbjuder även utbildningar enligt kundens önskemål. Kontakta TYA-skolan för mer information och offert.